Utegym med stolpar av trä och stänger av grönlackad metall. Åtta stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Strömparkens utegym

Utegym med fantastiskt läge i Strömparken intill Eskilstunaån. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns längs med Rosenhällsgatan 250 meter öster om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023