Utegym med stolpar av trä och stänger av grönlackad metall. Åtta stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta och ekar på ena sidan och en gångväg på andra sidan. I bakgrunden skymtas Eskilstunaån.

Strömparkens utegym

Utegym med fantastiskt läge i Strömparken intill Eskilstunaån. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns längs med Rosenhällsgatan 250 meter öster om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 1 april 2021