Utegym med stolpar av trä och stänger av rödlackad metall. Sju stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta. Längs med ena sidan av utegymmet syns en gångväg och bakom den syns en hög häck.

Slagsta utegym

Gymmet är placerat i västra delen av Slagstaparken. I närheten finns fotbollsplan, en större lekplats, skogsdunge och pulkabacke. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns i större delen av bostadsområdet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 29 mars 2021