Utegym av grålackad metall. Tio stycken olika gymredskap finns på platsen. Underlaget består av sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta och buskar.

Skogstorp utegym

Gymmet är placerat söder om Skogstorpsskolan, intill en fotbollsplan. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns i bostadsområdet både väster och öster om om utegymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023