Utegym av metall i rött
och beige. Nio stycken olika gymredskap. Underlaget består av sand omgärdad av
gräsmatta. Bredvid gymmet syns Eskilstunaån.

Nedre hamns utegym

Det första utegymmet i Eskilstuna. Instruktioner finns ditklistrade på varje redskap. Parkering finns på Rothoffsvägen 350 meter sydost om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023