Utegym av metall i rött och beige. Nio stycken olika gymredskap. Underlaget består av sand, men på bilden ligger ett täcke med snö över sanden. Platsen omgärdas av en gräsmatta och längre bort finns avlövade träd.

Nedre hamns utegym

Det första utegymmet i Eskilstuna. Instruktioner finns ditklistrande på varje redskap. Parkering finns på Rothoffsvägen 350 meter sydost om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 29 mars 2021