Utegym med stolpar av trä och stänger av lilalackad metall. Sju stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Mesta utegym

Gymmet är placerat i Mestaparken. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns i större delen av bostadsområdet väster och norr om utegymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 24 maj 2024