Störningar i kommunens trygghetslarm

Trygghetslarmen är tillfälligt ur funktion. Vid behov ring nödnumren 070-086 62 57 eller 070-086 62 58.

Uppdaterad: 2023-03-23 kl. 10.05

Utegym i orangelackad metall. Fjorton stycken olika gymredskap. Underlaget består av gummimatta. På ena sidan utegymmet finns en orange löparbana.

Långbergsparkens utegym

Gymmet finns i Långbergsparkens östra del. Information om redskapen finns klistrade på varje redskap.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 10 november 2022