Utegym med stolpar av trä och stänger av rosalackad metall. Tretton stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Krusgårdens utegym

I Torshälla finns ett utegym i Krusgårdsparken. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns 150 meter öster om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023