Utegym av grålackad metall. Tio stycken olika gymredskap finns på platsen. Underlaget består av sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta.

Kjula utegym

Gymmet finns utmed gångbanan i Kungsparken. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns längs med villagatorna i området 100 meter ifrån gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023