Utegym av grålackad metall. Tio stycken olika gymredskap finns på platsen. Underlaget består av sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta och längre bort syns ett större träd och ett villakvarter.

Kjula utegym

Gymmet finns utmed gångbanan i Kungsparken. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns längs med villagatorna i området 100 meter ifrån gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 29 mars 2021