Utegym med stolpar av trä och stänger av gullackad metall. Sju stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Hällby utegym

Gymmet är placerat utefter gångstråket som leder genom centrala Hällby. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns längs med vägen 50 meter norr om utegymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023