Utegym med stolpar av trä och stänger av lilalackad metall. Sju stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Gredby utegym

Gymmet finns i norra delen av Lötbacken, längs med gång- och cykelbanan utmed järnvägen. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns längs med Gredbergsgatan 50 meter sydost om utegymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 3 november 2023