Eskilstuna kommun
Utegym med stolpar av trä och stänger av grålackad metall. Åtta stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget är stenmjöl och sand.

Djurgårdens utegym

Gymmet finns på den öppna gräsytan nedanför gläntan bakom Sörmlandsgården. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Parkering finns bakom gamla Djurgårdsmuseet 250 meter väster om utegymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 28 april 2023