Utegym med stolpar av trä och stänger av orangelackad metall. Sju stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand. På ena sidan utegymmet skymtas en lekplats och på andra sidan en rad med träd och en gångväg.

Årby utegym

Utegym mitt i Årbyparken. Närhet till stor lekplats och fotbollsplan. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns bland annat längs med Fristadsgatan 200 meter söder om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 5 maj 2021