Eskilstuna kommun
Utegym med stolpar av trä och stänger av orangelackad metall. Nio stycken olika gymredskap samt en informationsskylt. Underlaget består av sand.

Årby utegym

Utegym mitt i Årbyparken. Närhet till stor lekplats och fotbollsplan. Informationstavla om redskapen finns på platsen. Gatuparkering finns bland annat längs med Fristadsgatan 200 meter söder om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 28 april 2023