Utegym med fyra redskap i grålackad metall och ett kombinationsredskap med stolpar av trä och stänger av grålackad metall. Underlaget består av stenmjöl och sand. Platsen omgärdas av en gräsmatta och längre bort finns träd. I förgrunden finns en gångstig.

Åparkens utegym

Utegym med vacker utsikt i Åparken intill Eskilstunaån. Parkering finns bland annat på andra sidan bron över ån 200 meter öster om gymmet.

  • Svar:

    Under 2015-2017 hade politiken avsatt speciella pengar för att bygga flera utegym runt om i kommunen. Detta för att göra träning möjligt för flera och på så sätt främja folkhälsan. Just nu finns det inga avsatta pengar för att anlägga flera utegym.

Uppdaterad: 1 april 2021