Backe med snö. Träd på båda sidorna om backen.

Linnéparken pulkabacke

Mellanstor pulkabacke utan belysning i Kronskogen.

Uppdaterad: 3 november 2023