Eskilstuna kommun
Stenar och träd med en glimt av vatten och vass och hus i bakgrunden.

Vilsta naturreservat

Till Vilsta naturreservat kommer många besökare för att vandra lugnt eller nyttja områdets många motionsspår. Vilsta är också en högklassig naturupplevelse där du kan följa årstidernas växling. Här finns allt från åstränder, ljusa ekhagar, mörka granskogar och glesa tallhedskogar.

En plats för människor i tusen år

Dagens motionärer är knappast de första människorna i Vilsta. Här har allt från bronsåldersbönder till gruvarbetare och kungar satt sin prägel på landskapet. Resultatet är en omväxlande natur som är rik på kulturminnen.

Från lummig strand till magra hällar

Mycket har hänt under tidens lopp så den siste bonden som lämnade Vilsta på 1900-talet skulle nog inte känna igen sig. De strandnära slåttermarkerna har vuxit igen till skogar med al, gråvide och hägg som på sikt kommer att utvecklas till värdefull sumpskog. De torrare ängarna och betesmarkerna har blivit ädellövdungar som domineras av ek. Vilsta är väldigt kuperat och den höga variationen tillsammans med ett stråk av kalkrik berggrund ger höga naturvärden. Som ett kvitto på det är dessutom hela naturreservatet utpekat som Natura 2000 område.

Friluftsliv

I Vilsta finns flera olika motionsspår, mountainbikespår, ridled och även Sörmlandsleden som passerar genom naturreservatet. Snörika vintrar finns ett flertal spår för längdskidåkning och precis intill naturreservatet finns en slalombacke. I närheten av backen hittar du sommartid en frisbeegolfbana samt Vilstastugan med café och restaurang. Vid Skjulsta finns också ett café. Vilsta är ett av kommunens viktigaste friluftsområden.

Hitta hit

Till Vilsta är det enkelt att ta sig. Hit kan du ta dig via cykel, buss eller bil. I norra delen vid Vilstastugan stannar busslinje 6 och vill du börja ditt äventyr i Skjulsta tar du buss 4. Både vid Vilstastugan och nära ridhuset finns parkeringar. Parkeringarna vid ridhuset når du via infarten till Vilsta koloniområde. Parkeringen vid Skjulsta finns precis till vänster när du passerat järnvägen från rondellen vid Skogstorpsvägen.

Uppdaterad: 3 november 2023