Eskilstuna kommun
Skog löv på backen och träd med svampar på.

Väsbyskogens naturreservat

Strax sydväst om Kvicksund hittar man denna fina lövskog. Skogen består bland annat av både ädellövträd som ek men även fina hassellundar och slånbuskage där många fåglar trivs.

Här kan du även hitta kulturspår efter tidigare verksamheter både forntida och närmare i tiden. Det finns gott om stigar i området och från skogsbrynen kan du få en fin vy över den öppna jordbruksmarken.

Hitta hit

Du tar dig enklast hit med bil eller buss om du inte bor i Kvicksund då det går att cykla. Reservatet ligger längs med Väsbyvägen och närmsta busshållsplats är Munkbron som ligger nära väg 56. En parkering för naturreservatets besökare planeras.

Uppdaterad: 9 februari 2022