En trolsk sjö där med en spegelbild av björkar och tallar vid vattenbrynet.

Varglyans naturreservat

I mörkaste Mälarmården hittar du kommunens sydligaste och mest vilda naturreservat. Varglyan består av en äldre tallskog och två skogssjöar, Långsjön och Bystickan. Området är väldigt artrikt och här hittar du till exempel den rödlistade raggbocken.

Naturreservatet ligger relativt svårtillgängligt i Mälarmården, vilket är länets största barrskogsområde. Här finns gott om rödlistade arter och hackspettar. En del av skogen har brunnit så här finns god chans att se arter knutna till brand.

Hitta hit

Det går att ta sig in till naturreservatet via vägen som går till Hälleforsnäs, men de mindre vägarna som går in i skogen kan vara bommade och därför kan det bli en bit att gå. Det går även att ta sig via vägen mellan Bälgviken och Svalboviken utmed Näshultasjön. Vid Heden är det skyltat med Å!Fiske in till sjön Trehörningen där det går att parkera och sedan vandra in i Varglyan via Trehörningen.

Uppdaterad: 8 februari 2024