Odlingslandskapet i Sundbyholm har en lång historia. Här har människor format naturen och lämnat sina spår sedan vikingatiden. Det är den berömda Sigurdristningen ett exempel på. Sundbyholm är även fantastiskt för dig som gillar att vandra.

Mångfald av naturtyper

Sundbyholm bildades som ett naturvårdsområde men har ett skydd som naturreservat idag. Området innehåller många olika naturtyper där åkermarken dominerar. Sundbyholm har också ett slott som byggdes på 1600-talet men som efter en brand på 1700-talet byggdes upp i en för den tiden modernare stil.

Landskap i förändring

Skogarna var förr mycket öppnare och fulla av gläntor eftersom de betades av traktens tamdjur. Markerna längs sjön har genomgått samma förvandling när slåtter och bete upphörde. Där utvecklas nu strandskogar med al och breda vassbälten. Ett exotiskt inslag är en bokskog, som normalt inte växer så lång norrut men som här växer längs vägen mot slottet. Allt detta och mycket mer kan du se när du tar dig en vandring runt det vackra området.

Hitta hit

Från E20 är det skyltat norr mot Sundbyholm. Huvudparkeringen finns rakt fram när du passerat bokskogen och därifrån är det en kort promenad mot slottet, badet och hamnen. Det finns även en parkering vid hamnen och vid Sigurdsristningen. Från centrala Eskilstuna kan du ta bussen ut med linje 9 som stannar nära huvudparkeringen. Besök gärna Sundbyholm via cykeln för numera finns det en fin cykelväg hela vägen från Skiftinge.

Uppdaterad: 19 februari 2024