En trolsk sjö där med en spegelbild av tallskogen vid vattenbrynet.

Naturreservatet Skiren-Kvicken

Skiren-Kvicken är ett skogsområde med många vackra platser att upptäcka. Här kan du fördjupa dig i geologin eller stilla njuta av solglittret i sjön. Reservatet har två vandringslingor som tar dig runt i området. De båda sjöarna ger namn åt naturreservatet.

Naturreservatet Skiren-Kvicken har fått sitt namn av de två sjöar som finns här. Trots att de ligger nära varandra har de olika karaktär. Skiren är en näringsrik sjö där många sorters vattendjur lever, medan Kvicken är näringsfattig med vatten färgat brunt av granarna och tallarnas sura barr som faller från skogen runtomkring.

Lapptäcke av skogstyper

Kring sjöarna finns en mosaik av mossar och skogar av alla slag. Skogen har fått vara ifred från avverkningar under lång tid. För 50 år sedan betade djur från traktens bondgårdar här. Det gjorde skogen gles och full av gläntor. Nu får den gradvis växa igen och blir allt mer urskogslik med många gamla värdefulla träd.

Döda träd ger liv

Många gamla träd som dött av hög ålder eller skador har blivit hem för insekter. Under barken lever deras larver och äter av veden. De döda gamla träden är också hem för svampar, lavar och mossor som lever på det ruttnande virket. Träden är viktiga för fåglar som till exempel tretåig hackspett och nötkråka.

Hitta hit

Enklast tar du dig till Skiren-Kvicken med antingen bil eller cykel. Det är skyltat till naturreservatet från Åsbyvägen som går mellan Borsökna och Ekeby. Från huvudparkeringen utgår de båda stigarna som tar dig runt sjöarna, en lite kortare runt Skiren på 1,5 km och en lite längre på 3 km som tar dig runt Kvicken och tillbaka.  

Fakta

Tillgänglighet

Tillgänglighetsfakta om Naturreservatet Skiren-Kvicken

  1. Handikapptoalett:Ja
  2. Parkering:Ja

Tillgänglighetsfakta om Naturreservatet Skiren-Kvicken

  1. Handikapptoalett:Ja
  2. Parkering:Ja
Uppdaterad: 15 april 2024