Utsikt över sjö med fyra öar täckta med grönska är i bakgrunden samt en segelbåt med vita segel.

Naturreservatet Ridö-Sundbyholm­sarkipelagen

Här kan du uppleva vacker skärgårdsmiljö i Mälaren. På öarna finns höga naturvärden i form av äldre tallskog och lummiga ädellövskogar samt naturbetesmarker.

Naturreservatet omfattar Ridö-Sundbyholm­sarkipelagen som består av cirka 160 öar, holmar och skär i Mälaren, mellan Eskilstuna och Västerås. En del av naturreservatet går även in i Strängnäs kommun. Naturreservatet förvaltas av två länsstyrelser och Sveaskog.

Hitta hit

Till naturreservatet tar du dig enbart med båt, kanot eller kajak. Har du tur kan du sommartid boka turer från Västerås. Kolla med Rederi Mälarstaden.

Uppdaterad: 8 februari 2024