Eskilstuna kommun
Skog med träd, buskar med gröna löv, grönt gräs och staket till en hage.

Naturreservatet Kronskogen-Stenby äng

Med nästan 20 000 människor boende i närområdet är detta ett av Eskilstunas viktigaste friluftsområden. Här kan du också njuta av artrika skogsmiljöer och ett ljust och levande odlingslandskap.

Ekarna är kärnan

Mitt i hjärtat av naturreservatet ligger ekhagen Stenby äng med sina gamla grova ekar. Träden utgör mycket av reservatets naturvärden genom att stå värd för ett stort antal insekter, svampar, lavar och fåglar som bor i och på deras stammar och grenkronor. Kronskogen-Stenby äng är också ett populärt friluftsområde med bland annat grillplatser och motionsspår.

Kulturmark sedan länge

Området har också en rik kulturhistoria. Här finns husgrunder från torp och gårdar, jordkällargrunder och ett gränsröse som visade var ägogränserna mellan gårdarna gick. I närheten av Tuna park finns även en gammal fornborg.

Hitta hit

Kronskogen-Stenby äng ligger centralt i Eskilstuna. Hit tar du dig med en kort promenad från centralstation eller med cykel. En parkering för funktionshindrade med särskilt tillstånd finns centralt i naturreservatet. Det finns även många busslinjer att ta beroende på var du vill ta dig in.

Uppdaterad: 20 januari 2022