Eskilstuna kommun
Skog med träd och klippor.

Naturreservatet Gökstenen

Är du intresserad av geologi är det till Gökstenen i Torshälla du ska bege dig. I anslutning till Gökstensskolan ligger detta lilla naturreservat som består främst av två stora flyttblock och några mindre.

Hit kommer du för att uppleva rester av istiden. Naturreservatet består även av en medelgrov blandskog med framförallt tall och björk, men även rönn och sälg. Det är ett väldigt populärt området att klättra i bland barn.

Enligt en sägen kom stenen hit genom ett jättekast av ett troll uppe i Bergslagen. Han tålde inte klockklangen från domkyrkan i Västerås och tog därför en sten och kastade mot kyrkan. Trollet var dock väldigt argt och kastade därför alldeles för långt.

Hitta hit

Precis öster om Gökstensskolan i Torshälla hittar du naturreservatet. Det finns ingen parkering intill naturreservatet. Hit kan du ta dig med stadsbussen som går mot Torshälla.

Uppdaterad: 22 juni 2022