Eskilstuna kommun
En blåklocka vid några stenar och i bakgrunden ett fält med grönt gräs och en skog.

Kvarntorps naturreservat

I Kvarntorps naturreservat kan du njuta av vandringsleder, rastplatser och ett spännande kulturarv. Passa på att titta på allt mellan karga hällmarker till blommande ängar och lummiga sumpskogar längs Näshultasjöns stränder.

Bönders slit har format landskapet

Invid Näshultasjön ligger Kvarntorps naturreservat. Området är ett småskaligt och variationsrikt gammalt odlingslandskap med fina vidkroniga ekar och lindar. Bönderna på de fem små gårdarna Fålludden, Sågen, Nyäng, Stocksjö och Kvarntorp har här genom tiderna öppnat upp det skogsdominerade landskapet med sina långsmala åkrar, betesmarker och tomter med röda stugor.

Blommande bryn och vägkanter

I betesmarkerna och i bryn mot åkrar och längs den slingrande grusvägen finns en artrik flora med bland annat jungfrulin, svinrot, darrgräs, brudbröd och slåtterfibbla. I ett långsträckt skogsbryn mellan gårdarna Nyäng och Kvarntorp finns länets troligtvis bästa lokal för den utrotningshotade växten skogsklocka.

Läge för en tur

Sörmlandsleden passerar genom området längs med sjön från Stocksjö till Fålludden. Sträckan är vacker och populär bland vandrare. Ett vindskydd finns vid Boängsudden och cykelleden Näckrosleden passerar förbi längs den slingrande grusvägen.

Hitta hit

Följ Sågvägen söderut genom Bälgviken och sväng höger mot Kvarntorp. Följ vägen i knappt 3,5 km så når ni den första parkeringen till höger. Därifrån tar ni er till fots genom naturreservatet.

Uppdaterad: 3 november 2023