Eskilstuna kommun
En sjö och i bakgrunden vass och en skog.

Hedlandets naturreservat

Hedlandet är ett av kommunens största naturreservat. Här finns en variation av olika naturtyper och utsikt över Hyndevadsån som på sin väg förbinder Hjälmaren med Mälaren.

Naturreservatet har en mosaik av berg, barrskog, åker, betesmarker, lövskogar, sankmarker och små myrar. Här kan man se spår av hur landskapet brukades förr. Här kan du följa ett antal leder som tar dig runt i naturreservatet.

Hitta hit

Kör mot Julita längs väg 214. Det är sedan skyltat från väg 214 in i naturreservatet, det finns några olika parkeringar. Tar du bussen kommer du med linje 29 och hoppar av på hållplats Ulriksdal. Nu är du redan i naturreservatet och kan ta dig mot vattnet via grusvägar.

Uppdaterad: 20 januari 2022