Eskilstuna kommun
Skog med träd och buskar med gröna löv.

Hamra naturreservat

I Hamra hittar du en av kommunens vackraste tallskogar. Det finns en stor variation av olika sorters tallskog. Alltifrån bergig hällmarkstallskog, äldre mer lättvandrad tallskog och låglänt myrtallskog.

För många är tallskogens doft något alldeles särskilt. Här finns ett större sammanhängande tallskogsområde som nästan kan likna en urskog. Det finns en stor mångfald av växter och djur knutna till dessa naturskogsmiljöer, bland annat en del hotade arter.

Hitta hit

Naturreservatet ligger utmed väg 53 mellan Eskilstuna och Malmköping. Det ligger cirka 1 km söder om rastplatsen Slytan. Informationsskylt och parkeringsficka finns längs vägen. Du kan även ta buss 700 eller 701 och hoppa av på hållplats Brännkärr som ligger cirka 1 km söder om naturreservatet.

Uppdaterad: 22 juni 2022