Skog med träd, buskar med gröna löv, grönt gräs, stenar och två betande får.

Ekbackens naturreservat

I anslutning till Eskilstunaån i Torshälla hittar du det lilla fina naturreservatet Ekbacken. Här kan du sitta mellan 200-åriga ekar och njuta av utsikten mot ån. En del av området betas av får som ytterligare stärker de biologiska värdena.

Ekarnas backe

Ekarna gör att naturreservatet hyser en mängd olika arter. Träden står som värd för exempelvis den lilla gulpudrade spiklaven och den betydligt större oxtungsvampen. Är du intresserad av insekter har du här möjlighet att se arter som bålgeting, brun trädmyra och spetsfläckad trollslända. På våren blommar bland annat vitsippor, liljekonvaljer och blåsippor mellan de vidkroniga ekarna. Här kan du även höra näktergalen om du har tur.

Bete och slåtter har format området

Under århundraden så har människan nyttjat området för foder till djuren, vilket gjort att ekarna fått växa upp under ljusa förhållanden. Ekarna har därmed kunnat utveckla vida trädkronor. Idag kan vi sitta i skuggan under ekarna på bänkar och njuta av tidigare generationers slit.

Hitta hit

Ekbacken ligger i sydvästra delen av Torshälla vid ån. Enklast når du naturreservatet med cykel via cykelvägen som passerar. Med buss tar du nummer 1 från centrum och byter i Torshälla till nr 20 och stiger av på hållplatsen Holmenleden där också en bilparkering finns. Därifrån är det en kort promenad söderut längs ån.

Uppdaterad: 8 februari 2024