Skog med träd, buskar med gröna löv och grönt gräs.

Askholmens naturreservat

Askholmens naturreservat bjuder både på en härlig grönska och kontakt med Mälaren. Längs med leder i reservatet kan du ta dig genom dessa miljöer och samtidigt passa på att grilla vid Mälarens strand.

Askholmen är ett variationsrikt lövskogsområde längs Mälaren. Markerade stigar leder dig från parkeringen och runt området. Här kan du njuta av både vackra lövskogar, betade hagar och strandängar.

Hitta hit

Via Tumbo är det skyltat mot Österby. Efter lite drygt 1 km, efter du kört över väg 56, är det skyltat mot Österby igen, sväng in och efter ett par kilometer har du parkeringen till naturreservatet på vänster sida.

Uppdaterad: 8 februari 2024