Lila blommor bland torra löv, pinnar och kottar.

Åsbymons naturreservat

Om du är ute efter en härlig barrblandskog och inte vill åka alltför långt bort men ändå få ett visst lugn är det till Åsbymons naturreservat du ska ta dig. Här finns mycket höga naturvärden och många stigar att välja på.

Utmärkande för naturreservatet är barrblandskogen men här och var hittar du bitar av lövskog. Det finns en stor mängd död ved, både stående och liggande, som gynnar många olika arter. En perfekt skog för en promenad.

Hitta hit

Åsbymon ligger i närheten av Skiren-Kvicken. För att ta sig till Åsbymons naturreservat ska man svänga västerut från Åsbyvägen, som går mellan Borsökna och Ekeby, söder om Åsby säteri där det är skyltat till Eskilstuna brukshundsklubb. Följ skyltningen till brukshundsklubben och väl framme finns en parkering.

Uppdaterad: 8 februari 2024