Årby naturreservat är ett mycket populärt friluftsområde för eskilstunaborna. Stigar och motionsspår slingrar sig i det vackra odlingslandskapet med anor från järnåldern. Vid Naturstugan kan du grilla och låta barnen leka på lekplatsen. 

Bönderna lade grunden

Naturreservatet består av delar av flera gamla gårdar som legat här sedan 1600-talet. Marken ägdes då av kronan, det vill säga av staten. Alla ytor användes efter sina egenskaper. I norr fanns det slåtterängar som översvämmades årligen och gav rikligt med hö till djuren på vintern. Vid Esta finner du flera husgrunder efter tidigare byggnader. Lättast att upptäcka husgrunderna är tidig vår innan växtligheten hunnit växa alltför mycket.

Brynen bjuder på blomning

Skogsbackarna i reservatet har olika karaktär beroende på hur och när de vuxit upp. De flesta har barrträd men i den så kallade friluftsparken i östra delen dominerar ek. De artrikaste miljöerna är dock i gränsen mellan de öppna åkrarna och skogsdungarna, det vill säga brynen. Här hittar du de flesta blommor som finns i reservatet och också alla fjärilar som lever av blommorna.

I Årby naturreservat ligger Naturstugan och här finns bland annat en utställning om ekosystem samt informationsmaterial. Utanför stugan finns naturreservatets grillplatser och en mindre lekplats. Från stugan utgår ett antal olika motionsspår, dessutom kan du börja gå på Gyllenhielmska leden här.

Hitta hit

Naturreservatet ligger centralt i Eskilstuna precis norr om E20 vid Årby så hit tar du dig enkelt med cykel. En parkering till naturreservatet finns vid Prästängens förskola på Prästängsgatan. Det går även att parkera vid Skiftinge handelscentrum och promenera in därifrån. En parkeringsplats för rörelsehindrade finns uppe vid Naturstugan. Vill du ta bussen tar du buss 2 och hoppar av vid Skiftinge köpcentrum och går den sista biten.

Uppdaterad: 8 februari 2024