Naturreservat

Det finns 21 naturreservat i Eskilstuna och Torshälla. Växtlighet och djurliv varierar.

Uppdaterad: 27 maj 2021