Mountainbikeleder Odlaren

Banan ligger i skogen vid vattentornet mitt emot Odlarskolan. Det finns en uppfart till vattentornet och därifrån utgår banan. En spårkarta finns uppsatt på anslagstavlan.

Banan är kuperad och det finns flera stigar att välja på. Den är utmärkt med pilar för färdriktning.

Uppdaterad: 27 maj 2021