Näshulta motionsspår

Motionsspår i Näshulta på 2,5 km.

Utgår från: 200 m från Näshulta skola mot Österby.

Information om spår

Färg

Längd

Belysning

Röd

2,5 km

Ja

De flesta av våra elljusspår styrs av skymningsrelä och släcks klockan 22.00.

Uppdaterad: 13 februari 2024