Gå eller cykla i spåren av en nedlagd järnväg i centrala Eskilstuna mellan Fors kyrkopark och Munktellstaden. Även kallat BM-stråket.

Stråket passerar parker och platser med spännande historia från olika tidsskikt, alla med betydelse för den stad Eskilstuna är idag.

Längs hela stråket sitter gula belysningsstolpar. De markerar spårets riktning precis som järnvägens linjestolpar gjorde förr.

Uppdaterad: 17 oktober 2022