Idrottsplatser för spontanidrott

Spontanidrottsplatsen är en liten, flexibel och slitstark idrotts­anläggning som är öppen för alla oavsett ålder i just ditt bostadsområde.

Spontanidrottsplatser ska stimulera till spontanidrott och blir på så sätt en "hemmaplan" som inbjuder till idrott och fysisk aktivitet oavsett ambitionsnivå. Spontanidrottsplatser kan användas fritt och under hela året.

Här hittar du spontanidrottsplatser

Länkar till Google Maps:

Uppdaterad: 17 april 2024