Fotbollshallen / Tunahallen

Fotbollshallen ligger i samma byggnad som Sméhallen (i anslutning till Isstadion).

Hallen har måtten 72 x 32 m.
Den är delbar till 40 x 20 + 32 x 20 m.
Konstgräset är av typen Edel Grass.

Fotbollshallen / Tunahallen

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2021