Eskilstuna kommun

Fotbollshallen / Tunahallen

Fotbollshallen ligger i anslutning till Sméhallen och Isstadion.

Hallen har måtten 72 x 32 m.
Den är delbar till 40 x 20 + 32 x 20 m.
Konstgräs

Fotbollshallen / Tunahallen

Telefon:

Uppdaterad: 25 april 2023