Fotbollshallen / Tunahallen

Fotbollshallen ligger i anslutning till Sméhallen och Isstadion.

Hallen har måtten 72 x 32 m.
Den är delbar till 40 x 20 + 32 x 20 m.
Konstgräs

Fakta

Tillgänglighet

 1. Automatiska dörröppnare:Ja
 2. Handikapptoalett:Ja
 3. Parkering:Ja
 4. På- och avstigning vid entré:Ja
 5. Ramp:Ja
 6. Utrymningsvägar:Ja

 1. Automatiska dörröppnare:Ja
 2. Handikapptoalett:Ja
 3. Parkering:Ja
 4. På- och avstigning vid entré:Ja
 5. Ramp:Ja
 6. Utrymningsvägar:Ja

Fotbollshallen / Tunahallen

Telefon:

Uppdaterad: 31 maj 2024