Utvecklingsplan

Kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnads­förvaltningen har tagit fram en utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde, som antogs av kultur- och fritidsnämnden i augusti 2019. Planen ska hjälpa till i planeringen av hur området ska utvecklas på lång sikt, för att bli ännu mer attraktivt, tillgängligt och tryggt.

Vilsta som ligger bara ett par kilometer från Eskilstuna centrum är såväl ett frilufts- och fritidsområde, som ett naturreservat med höga naturvärden. Området är fullt av aktiviteter under hela året, både ute och inomhus med bland annat skidåkning, både utför och på längden, vintersport, motionsspår, cykelspår och äventyrsbana, orientering, bangolf, gymnastik, innebandy, fotboll, ridskola och ridstigar, badplats och camping.

Tillsammans med föreningar och ideella organisationer förbättrar Eskilstuna kommun möjligheterna till friluftsliv. Vi vill erbjuda ett rikt utbud med stor tillgänglighet för flickor, pojkar, kvinnor och män. Friluftslivet ska finnas nära och vara lätt att ta sig till. Våra friluftsområden är viktiga ur både folkhälso- och jämställdhetsperspektiv eftersom de är öppna för alla och kan användas kostnadsfritt när man själv vill.

Under 2015 gjordes en trygghetsvandring och en förstudie, där invånare, föreningar och andra intresserade fick tycka till och önska vad som ska finnas i Vilsta. Sedan dess har bland annat belysningen runt ån förbättrats, en hundrastgård har iordningsställts, ett utegym är på plats och vi har rustat ridstigarna i skogen. Och Vilstabacken har höjts med tio fallmeter .

Populära förslag från förstudien som ännu inte förverkligats är en park för parkour och en lekpark.

Utvecklingsplan Vilsta antogs av kultur- och fritidsnämnden i augusti 2019. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd för hur området ska utvecklas på lång sikt, för att bli ännu mer attraktivt, tillgängligt och tryggt. Åtgärderna delas in i olika etapper och behöver utredas mer innan de kan förverkligas.

Malin Göransson

Utvecklare, Arenor och friluftsliv

Telefon:

Uppdaterad: 10 mars 2021