Utvecklingsplan för Sundbyholm

Sundbyholm är en av kommunens utpekade utvecklingsområden. Kommunen arbetar med att ta fram ett planprogram för orten. Läs mer om hur arbetet går och hur du som medborgare kan delta och påverka.

Uppdaterad: 22 september 2022