Utvecklingsplan för Sundbyholm

Hösten 2020 fick stadsbyggnadsförvaltningen* i uppdrag att ta fram en strategisk plan för Sundbyholmsområdet. Uppdraget har mynnat ut i ett omfattande planprogram som antogs i stadsbyggnadsnämnden* 24 mars 2023.

Planprogrammet beskriver områdets förutsättningar, historia, identitet och karaktär, visar på utvecklingsstrategier och ger en tydlig strukturbild för en hållbar och sammanhållen utveckling. Det ligger till grund för kommande detaljplaneläggning och utveckling av bland annat bostäder, skola, gång- och cykelvägar.

* Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen har båda bytt namn från och med 1 januari 2024. De heter numera samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Uppdaterad: 10 januari 2024