Eskilstuna kommun

Utvecklingsplan för Sundbyholm

Hösten 2020 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för Sundbyholmsområdet. Uppdraget har mynnat ut i ett omfattande planprogram som antogs i stadsbyggnadsnämnden 24 mars 2023.

Planprogrammet beskriver områdets förutsättningar, historia, identitet och karaktär, visar på utvecklingsstrategier och ger en tydlig strukturbild för en hållbar och sammanhållen utveckling. Det ligger till grund för kommande detaljplaneläggning och utveckling av bland annat bostäder, skola, gång- och cykelvägar.

Uppdaterad: 15 maj 2023