Naturreservat

I Sundbyholm finns det två stycken naturreservat och ett stort angränsande ut i Mälaren.

Sundbyholm friluftsområde

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 28 september 2021