Båtplatser & hamnar

I Sundbyholm finns det en gästhamn med 90 platser, en stor hamn med cirka 580 platser och en liten hamn i Campingviken med 76 platser.

Sundbyholm friluftsområde

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 22 september 2022