Naturreservat

Skjulsta är en del av Vilsta naturreservat som är en högklassig naturupplevelse där du kan följa årstidernas växling i ett landskap som innehåller allt från åstränder och ljusa ekhagar till hällmarkstallskog och härlig barrblandskog .

Skjulsta friluftsområde

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 27 april 2021