Naturstugan

Välkommen till Naturstugan! Hit kommer du för att uppleva, inspireras och lära om natur, naturvård och friluftsliv. Det gör du genom att besöka kommunens utställning eller ta del av det informationsmaterial om natur och friluftsliv som finns i stugan.

OBS! Just nu är stugan stängd tills vidare.

Du hittar stugan precis norr om E20 i Årby naturreservat som ligger mellan bostadsområdena Helgestahill, Årby och Skiftinge. Här ligger den gamla stugan som idag rymmer en utställning om trädens ekosystem. Du hittar också informationsmaterial om alla naturreservat som kommunen förvaltar och annan allmän naturinformation. En naturvägledare finns på plats som gärna svarar på frågor gällande naturvård och friluftsliv.

Naturstugan

Årby friluftsområde

Parkering för besök finns vid Prästängens förskola.
Parkeringen vid Naturstugan är endast för rörelsehindrade.

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 28 september 2021