Eskilstuna kommun

Naturreservat

Reservatet har en areal på 110 hektar och består av öppen hagmark med åkerholmar. Här finns flera fornlämningar och här kan du också finna äldre kulturväxter och lövträd.

Årby friluftsområde

Parkering för besök finns vid Prästängens förskola.
Parkeringen vid Naturstugan är endast för rörelsehindrade.

Telefon:

Besöksadress

Uppdaterad: 22 september 2022