Eskilstuna kommun

Tillsyn och skötsel

Fiskevattnet i Eskilstunaån ägs av Eskilstuna kommun och vårdas av kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnads­förvaltningen. Utbildade fisketillsynings­personer bevakar och ser till Eskilstunaåns fiskevårdsområde.

Fredade perioder och fiskeförbud

Vissa fiskar är fredade under den tid på året då de leker. Förhoppningen är att fiskebestånden på så sätt ska växa till och stabiliseras.

Asp: 1 april – 31 maj
Gös och nors: 1 april – 31 maj
Lax och öring i vattendrag som mynnar i Mälaren: 15 september – 31 december.

Fiske

Uppdaterad: 16 december 2022