Tillsyn och skötsel

Fiskevattnet i Eskilstunaån ägs av Eskilstuna kommun och vårdas av kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnads­förvaltningen. Utbildade fisketillsynings­personer bevakar och ser till Eskilstunaåns fiskevårdsområde.

2023 gjordes en undersökning på 3 vattenprover på centrumsträckan i ån och identifierade sekvenser från 9 olika arter av fisk. Vid tolkning av resultat bör man komma dock ihåg att avsaknad av spår från en art inte nödvändigtvis innebär att arten inte finns i vattnet. Tydliga spår av en art från ett prov är dock en bra indikation på att arten finns i provtaget vatten.

De arter som det hittades spår av är: löja, gärs, abborre, gädda, mört, sarv, gös, braxen och sutare. Fördelningen mellan arterna är i samma ordning som de är redovisade i i texten med störst antal löja och minst antal sutare.

Fredade perioder och fiskeförbud

Vissa fiskar är fredade under den tid på året då de leker i vattendrag som mynnar i Mälaren. Förhoppningen är att fiskebestånden på så sätt ska växa till och stabiliseras.

Asp: 1 april – 31 maj
Gös och nors: 1 april – 31 maj
Lax och öring: 15 september – 31 december.

Uppdaterad: 17 april 2024