Här krävs fiskekort

Här finns kartor markerade med områden där det krävs fiskekort i Eskilstuna och i Torshälla.

Fiskekort krävs för att fiska i Eskilstunaån, mellan Stålforsbron och Faktoriholmarna.

Fiske i andra områden är fritt, men du måste naturligvis följa de allmänna bestämmelserna för fiske, som anges ovan.

Undantag för fritt fiske är i Torshällaån, där det under vissa perioder på året råder totalt fiskeförbud. Under perioden 1 april-31 maj och 15 september-31 december är ingen form av fiske tillåtet i Torshällaån.

Karta över Eskilstuna

Karta över fiskekortsområdet centrumfiske

Karta över Torshälla

Karta över var du får fiska med fiskekort i Torshälla.

Fiske

Telefon:

Uppdaterad: 28 september 2021