Det är aldrig långt till bra fiske när du är i Eskilstuna. Eskilstunaån sprider sitt glitter runt staden och gör det möjligt att fånga till exempel regnbågsöring trots att du är mitt i centrum.

Allmänna bestämmelser vid fiske i Eskilstunaån

 • Du får fiska med kastspö, metspö och flugspö, övriga fiskemetoder är inte tillåtna.
 • Du får endast fiska med ett handredskap (fiskespö) åt gången.
 • Fiske från broar, privat egendom eller badplatser är förbjudet.
 • Fiske från båt eller flytring är förbjudet i fiskekortsområdet.
 • Du ansvarar för att inte skada andra personer, egendom eller natur kring ån.
 • Fiske av ål och asp är förbjudet året om. Får du av misstag upp asp eller ål, släpp tillbaka varsamt.
 • Minimimått för gädda är 40 cm och gös 45 cm, all mindre fisk släpps tillbaka försiktigt så de får växa till sig.
 • Kräftfiske är förbjudet.
 • Regnbåge som tas upp utanför fiskekortsområdet skall avfångas och incidenten rapporteras till fritid@eskilstuna.se
 • Max tre laxfiskar får fångas per dygn.
 • Fiskar du i ett område som kräver fiskekort måste du ha fiskekortet med dig. Det ska kunna visas upp tillsammans med legitimation (eller intygande av vuxen i ditt sällskap).
 • Om du bryter mot reglerna kan du få böter eller fängelse enligt gällande lag. Vi har anställda fisketillsyningspersoner som patrullerar våra fiskekorts- och fiskeförbudsområden.

Fiske

Telefon:

Uppdaterad: 10 mars 2022