Fiske i Eskilstunaån.

Det är fortfartande avgiftsfritt att fiska i centrumområdet (området från Stålforsbron till Faktoriholmarna som tillhör kommunens fiskevatten) eftersom beslut kvarstår att inte sätta i någon regnbåge i ån.

Det är dock viktigt att följa både de allmänna och de lokala bestämmelser som gäller för fiskevattnet. Se nedan

Det är också viktigt att respektera de fredade perioder som finns för fiske i Torshälla. Se information under fliken "Fredade perioder i Torshälla"

Bad och fiske vid värmeverket avrådes

EEM har låtit undersöka Eskilstunaåns botten i anslutning till värmeverket. Undersökningen visar på en kraftigt förorenad botten. De tittar för närvarande på hur dessa föroreningar kan hanteras. Med anledning av detta avråder de tills vidare från bad och fiske i anslutning till värmeverket.

Bad och fiske vid värmeverket avrådes - eem.se

Vattentemperatur i Eskilstunaån (Centrum)

Allmänna och lokala bestämmelser vid fiske i Eskilstunaån på kommunens vattenområden

Du får

  • fiska med endast 1 handredskap åt gången. Kastspö, metspö eller flugspö
  • ta upp och behålla max 3 gäddor/gösar sammantaget per dag. Det vill säga fångsten kan bestå av 1 gös och 2 gäddor eller andra kombinationer.
  • Mini-, maxi-mått för att behålla fisken (ha alltid måttband med dig)

Gädda, fönsteruttag mellan 40 och 75 centimeter.

Gös, fönsteruttag mellan 45 och 75 centimeter.

Abborre maximått 35 centimeter.

Övriga storlekar släpps tillbaka varsamt utan onödig exponering.

Du får inte

  • fiska ål, mal eller asp. Det är förbjudet året om. Får du av misstag upp asp, mal eller ål, släpp tillbaka varsamt.
  • fiska från båt eller annat flytetyg i centrala Eskilstuna.
  • fiska kräftor på kommunens mark.
  • fiska från privat egendom utan lov
  • fiska från broar eller på badplatser

Alla överträdelser beivras. Olovligt fiske är en brottslig handling riktad mot fiskerättsägaren och ett brott mot fiskelagen leder till allmänt åtal. Den som bryter mot lagstadgade fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid brott mot dessa fiskebestämmelser kan fiskeredskap tas i beslag och bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som till exempel båtar. Vi har anställda fisketillsyningspersoner som kontrollerar våra fiskevårdsområden.

Visa hänsyn till andra fiskare och cirkulera under en fiskedag så att fler kan fiska på flera platser.

Fiske och allemansrätt i Sverige

Här finns en länk till en broschyr om Fiske i Sverige som Sportfiskarna tagit fram. De har även översatt informationen om fiske och allemansrätt i Sverige till 19 andra språk. Klicka på länken nedan för att komma till sidan där du kan ladda hem broschyrerna i PDF-format. Välkomna att fiska i Sverige!

Fiskeregler och allemansrätt | Sportfiskarna

Uppdaterad: 5 mars 2024