Sundbyholms hamn

I hamnen finns cirka 580 platser som är indelade i 15 olika storleksklasser. Här finns också en ramp för upptagning och sjösättning.

Hamnen sköts, underhålles och administreras av Sundbyholms Hamns Ekonomiska Förening

Eskilstuna kommun hanterar kön till båtplatserna i hamnen intill Sundbyholms slott.

Det kostar 150 kr om året att stå i kön.

Uthyrningen av hamnar - Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-15.00

Uppdaterad: 28 september 2021