Badplats med sandstrand, bänkar och brygga.

Sundbyholm badplats

Kommunal badplats i Sundbyholm vid Mälaren med sandstrand, brygga, grillplats, toalett, sittplatser, handikappramp och närhet till kiosk/restaurang. Det finns även en lekplats i anslutning till badet. Sundbyholm badplats är tillgänglighetsanpassad med en ramp ut i vattnet, handikapparkering och anpassad toalett.

Under sommaren kommer Eskilstuna kommun att genomföra olika typer av åtgärder för att undvika trängsel. Varje vecka kommer 16 badvärdar finnas på kommunens badplatser, framför allt de mest välbesökta platserna: Sundbyholm, Vilsta och Mälarbaden. Badvärdarna är feriepraktikanter och handledare och har framför allt i uppdrag att påminna människor att hålla avstånd men också kunna rapportera till den centrala krisledningen om trängsel uppstår.

Tänk på att smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår. Fortsätt hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.


Vattenprover 2021

Juni

Tjänligt 16/6

Juli

Tjänligt med anmärkning 15/7

Augusti

Inga prover tagna.

 • Svar:

  Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

  Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

  Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

  Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

 • Svar:

  Vattnet kontrolleras på samtliga badplatser en gång per månad under juni, juli och augusti (fler prover tas om det är extremt varmt eller vid behov av annan orsak).

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  När bryggorna i kommunen läggs i anpassas efter väderlek men vanligtvis i maj och september.

 • Svar:

  Vid badplatser som sköts av en förening är föreningen ansvarig för städningen.

  Badplatser som städas varje dag (under högsäsong) av kommunen

  • Borsökna
  • Borsökna lilla badet
  • Skjulsta
  • Skogstorp - Sommarhemmet
  • Sundbyholm
  • Vilsta

  Badplatser som städas 1-2 gånger per vecka (under högsäsong) av kommunen

  • Pottskär
  • Skogstorpsbadet - Engelska parken
  • Slätviken
 • Svar:

  Här kan man läsa vem som är ansvarig för soptömningen på respektive badplats och hur ofta soporna töms.

  Tömning på nedanstående bad v 19-38 varannan vecka. Eskilstuna Energi och Miljö ansvarar för tömningen.

  • Barva
  • Borsökna Vipvägen
  • Bårsten
  • Eklången
  • Hållsta
  • Gillberganäs
  • Mora
  • Sandviken
  • Slätviken
  • Viboö

  Tömning april till september efter behov (beroende på hur badvädret är och således nyttjandet av badet). Kultur- och fritidsförvaltningen, Arenor och friluftsliv ansvarar för tömningen.

  • Borsökna lilla badet
  • Borsökna stora badet
  • Mälarbaden
  • Pottskär
  • Skjulsta
  • Skogstorp - Engelska parken
  • Skogstorp - Sommarhemmet
  • Sundbyholm
  • Vilsta

  Förening ansvarar för tömning, ej Eskilstuna Energi och Miljö.

 • Svar:

  I de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun står vad som gäller för hundar på allmänna badplatser. Där står att hundar inte får bada på allmänna badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september. Det står även att hundar ska vara kopplade när de är med på badplatsen.

  Hundar får bada exempelvis mitt emot badplatsen i Vilsta, mitt emot badplatsen i Hållsta grusgropsbad eller på udden i Sundbyholm.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun arbetar för att minska antalet kanadagäss på kommunens badständer. Gässen ställer till problem eftersom att de förorenar gräsytor, stränder, bryggor och vatten. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete vill kommunen minska antalet gäss, framför allt i Vilsta, Skjulsta och Sundbyholm.

  Hjälp oss gärna att störa gässen så mycket som möjligt. Rör er i området, gärna med hund. Mata inte fåglar på badstränderna. Var försiktiga med de staket vi satt upp för att hindra gässlingar att ta sig upp från vattnet.

  Gässen trivs bäst på öppna ytor. Därför klipper vi inte gräset på vissa ytor. Vi lägger heller inte i bryggor.

  Tycker du att något behöver åtgärdas? Då kan du skicka in en felanmälan

Uppdaterad: 20 juli 2021