Badplats med sandstrand och brygga.

Näshulta Fritidsby badplats

Föreningsdriven badplats i Näshulta vid Näshultasjön med sandstrand, brygga, omklädningsrum, grillplats, toalett och sittplatser.

Vattentemperatur

OBS! - Tänk på att endast parkera på anvisade platser. Vägen till badplatsen måste vara fri så att utryckningsfordon kan ta sig fram.

Vattenprover

Månad och resultat

Juni - Tjänligt

Juli - Tjänligt

Augusti -

 • Svar:

  Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

  Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

  Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

  Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

  Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

 • Svar:

  Vattnet kontrolleras på samtliga badplatser en gång per månad under juni, juli och augusti (fler prover tas om det är extremt varmt eller vid behov av annan orsak).

Fakta

Vanliga frågor och svar

 • Svar:

  När bryggorna i kommunen läggs i anpassas efter väderlek men vanligtvis i maj och september.

 • Svar:

  Vid badplatser som sköts av en förening är föreningen ansvarig för städningen.

  Badplatser som städas varje dag (under högsäsong) av kommunen

  • Borsökna
  • Borsökna lilla badet
  • Skjulsta
  • Skogstorp - Sommarhemmet
  • Sundbyholm
  • Vilsta

  Badplatser som städas 1-2 gånger per vecka (under högsäsong) av kommunen

  • Pottskär
  • Skogstorpsbadet - Engelska parken
  • Slätviken
 • Svar:

  Här kan man läsa vem som är ansvarig för soptömningen på respektive badplats och hur ofta soporna töms.

  Tömning på nedanstående bad v 19-38 varannan vecka

  Eskilstuna Energi och Miljö ansvarar för tömningen

  • Barva
  • Borsökna Vipvägen
  • Bårsten
  • Eklången
  • Hållsta
  • Gillberganäs
  • Mora
  • Sandviken
  • Slätviken
  • Viboö

  Tömning april till september efter behov

  Beroende på hur badvädret är och således nyttjandet av badet. Kultur- och fritidsförvaltningen, Arenor och friluftsliv ansvarar för tömningen.

  • Borsökna lilla badet
  • Borsökna stora badet
  • Mälarbaden
  • Pottskär
  • Skjulsta
  • Skogstorp - Engelska parken
  • Skogstorp - Sommarhemmet
  • Sundbyholm
  • Vilsta

  Förening ansvarar för tömning, ej Eskilstuna Energi och Miljö.

 • Svar:

  I de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun står vad som gäller för hundar på allmänna badplatser. Där står att hundar inte får bada på allmänna badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september. Det står även att hundar ska vara kopplade när de är med på badplatsen.

  Det finns i dagsläget fem hundbadplatser i Eskilstuna kommun.
  Här hittar du information om hundbadplatser.

 • Svar:

  Eskilstuna kommun arbetar för att minska antalet kanadagäss på kommunens badstränder. Gässen ställer till problem eftersom att de förorenar gräsytor, stränder, bryggor och vatten. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete vill kommunen minska antalet gäss, framför allt i Vilsta, Skjulsta och Sundbyholm.

  Hjälp oss gärna att störa gässen så mycket som möjligt. Rör er i området, gärna med hund. Mata inte fåglar på badstränderna.

  Gässen trivs bäst på öppna ytor. Därför klipper vi inte gräset på vissa ytor. Vi lägger heller inte i bryggor.

  Tycker du att något behöver åtgärdas? Då kan du skicka in en felanmälan.

Uppdaterad: 16 juli 2024