Söka bidrag

För att stötta föreningar i Eskilstuna i deras arbete och för att underlätta för fler grupper att bilda nya föreningar finns stöd och bidrag att få från kommunen. Det finns till exempel ekonomiska bidrag att söka, eller så kan en förening få sin lokal subventionerad.

.
Ni söker bidrag i kommunens portal för bokning och bidrag:

Lista över föreningsbidrag

Sista ansökningsdag står under varje typ av bidrag.

För föreningar som vill arrangera något för publik. Det kan till exempel vara teaterföreställningar, konserter, festivaler eller större idrotts­tävlingar. Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med arrangemanget. Ansökan kan göras för enstaka arrangemang eller för flera arrangemang under en period.

Ansökan sker löpande under året.

Arrangemangsbidrag för publik verksamhet - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Här finns information och ansökan om det gäller finskt arrangemang.

Föreningar som utbildar ledare och styrelse kan ansöka om bidraget. Föreningen behöver vara stödberättigad och ha verksamhet för
· barn och unga 7-20 år
· barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år.

Ansökan sker löpande under året.

Ledarutbildningsbidrag - för ledare och styrelse - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Stödberättigade föreningar som har blivit beviljade bidrag för verksamhetslokaler och anläggningar innevarande år kan ansöka om detta bidrag.

Föreningen kan ansöka en gång per år.

Föreningen får söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med investeringar i anläggningen med upp till 30 % av den totala investeringskostnaden. För mindre investeringsbidrag gäller max 50 000 kr och för större investeringsbidrag max 300 000 kr.

Föreningen kan söka när som helst under året.
Läs mer och ansök om mindre investeringsbidrag

Större investeringsbidrag kan ansökas om en gång per år.
Läs mer och ansök om större investeringsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat om handlingsplaner för idrott och kultur. Föreningar som vill göra en särskild satsning för att bidra till detta kan söka bidrag. Satsningen kan exempelvis vara ett projekt för att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Föreningen kan söka bidrag för kostnader som uppstår i samband med genomförandet av den särskilda verksamheten.

Ansökan sker löpande under året.

Stimulansbidrag för kultur och idrott - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar, ej idrottsföreningar

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som har verksamhet för:
· barn och unga 7-20 år
· barn och unga med funktionsnedsättning 7-20 år
· vuxna med funktionsnedsättning 21 till 64 år.

Sista ansökningsdag är 1 maj.

Verksamhetsbidrag för barn och unga samt för vuxna med funktionsnedsättning - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Idrottsföreningar

Idrottsföreningar ansöker genom att redovisa under "Närvaro" i menyn i portalen för bokning och bidrag.

Stödberättigade föreningar som bedriver verksamhet som bidrar till ett bättre samhälle för särskilda målgrupper skapar särskild samhällsnytta. Föreningen har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Det kan exempelvis gälla social verksamhet, arbete för ökad jämställdhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning (särskilt barn och unga), miljöförbättrande verksamhet eller samordning av föreningar. Föreningen söker bidrag för kostnader som uppstår i samband med verksamheten.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 1 september.

Verksamhetsbidrag för särskild samhällsnytta - ansök i kultur- och fritidsförvaltningens portal för bokningar och bidrag

Föreningar med parasport

Ansökan för föreningar med parasport

Detta bidrag kan sökas av föreningar som äger eller hyr en egen lokal, om den är ett viktigt alternativ till kommunens lokaler.

Detta bidrag kan sökas en gång per år med sista ansökningsdag 1 september.

Bidrag till lokaler och anläggningar.

Föreningar som har orienteringsverksamhet kan söka detta bidrag.

Bidrag för framtagande av orienteringskartor

Andra bidrag som föreningar kan söka

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 11 juli 2022