Bilda förening

Har du ett intresse som du delar med andra? Genom att bilda en förening kan du och andra mötas, lära, utvecklas och bidra till att påverka och förändra samhället.

Hur går det till?

För att bilda en förening krävs ett antal personer som vill engagera sig tillsammans inom ett visst område. Här hittar du mer information om hur man startar en förening

  1. Samla de personer som vill vara med i föreningen
  2. Diskutera vad föreningen vill göra. Hitta på ett namn och bestäm vad som ska stå i föreningens stadgar. Stadgar är föreningens regelverk.
  3. Utse en första tillfällig styrelse
  4. Bjud in alla som vill vara med i föreningen till föreningens första årsmöte. Där bestämmer ni vilka stadgar och vilken styrelse ni ska ha. Fram till föreningens första årsmöte kan ni bilda en tillfällig styrelse
  5. Ansök om ett organisationsnummer hos Skatteverket

När skatteverket godkänt er ansökan och när ni fått ett organisationsnummer är ni klara.

Stadgarna är föreningens regelverk

En förening måste ha skrivna stadgar för sitt arbete. Stadgarna ska bland annat beskriva föreningens ändamål och målsättning, regler för medlemskap, medlemsavgifter, hur styrelsen utses och vilka frågor som ska tas upp på föreningens årsmöte.

Styrelsen har huvudansvaret

Styrelsen ska tillgodose föreningens och medlemmarnas intressen och har huvudansvaret för föreningens ekonomi och verksamhet. En förenings styrelse utses vanligtvis på årsmötet och består av ordförande, sekreterare och kassör, men kan även ha ledamöter om det behövs.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 27 juni 2023