Bilda förening

Har du ett intresse som du delar med andra? Genom att bilda en förening kan du och andra mötas, lära, utvecklas och bidra till att påverka och förändra samhället.

Hur går det till?

För att bilda en förening krävs ett antal personer som vill engagera sig tillsammans inom ett visst område. Dessutom behövs en styrelse, stadgar och ett namn på föreningen.

Beslut om stadgar och styrelse fattas vid föreningens årsmöte, som är det högsta beslutande organet. Fram till föreningens första årsmöte kan ni bilda en tillfällig styrelse.

Det finns ingen särskild lag för ideella föreningar. Men föreningar som har stadgar och en utsedd styrelse betraktas som så kallad juridisk person och omfattas av skattelagen och bokföringslagen.

Stadgarna är föreningens regelverk

En förening måste ha skrivna stadgar för sitt arbete. Stadgarna ska bland annat beskriva föreningens ändamål och målsättning, regler för medlemskap, medlemsavgifter, hur styrelsen utses och vilka frågor som ska tas upp på föreningens årsmöte.

Styrelsen har huvudansvaret

Styrelsen ska tillgodose föreningens och medlemmarnas intressen och har huvudansvaret för föreningens ekonomi och verksamhet. En förenings styrelse utses vanligtvis på årsmötet och består av ordförande, sekreterare och kassör, men kan även ha ledamöter om det behövs.

Stefan Axberg

Handläggare - Föreningsbidrag, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Uppdaterad: 11 juli 2022